Česta pitanja o investicionom zlatu - Pitanja i odgovori

1. Šta je investiciono zlato?

Članom 36b Zakona o PDV-u definisano je investiciono zlato pod kojim se podrazumevaju zlatne pločice i zlatni novčići.

Zlatne pločice ili zlatne poluge su stepena finoće jednakog il većeg od 995 hiljaditih delova (995/1000), nezavisno od toga da li je vrednost zlata izražena kroz hartije od vrednosti.

Zlatni novčići moraju da budu stepena finoće jednakog ili većeg od 900 hiljaditih delova (900/1000), da su iskovani posle 1800. godine, koji jesu ili su bili sredstvo plaćanja u državi porekla, a koji se uobičajeno prodaju po ceni koja nije viša od 80 % vrednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u novčićima.

Monetarno zlato ne spada u investiciono zlato.

2. Kako se i gde proizvodi investiciono zlato?

Investiciono zlato se proizvodi u livnicama koje se nalaze u Švajcarskoj i EU, a koje rade na globalnom nivou i isključivo u skladu sa LBMA Good Delivery standardima. LBMA ili London Bullion Market Association (udruženje učesnika na londonskom tržištu investicionih plemenitih metala) propisuje striktne standarde za nabavku, preradu, proizvodnju i trgovinu investicionim plemenitim metalima.

Proces proizvodnje se odvija u strogo kontrolisanim uslovima uz najviše ekološke i tehnološke standarde kako bi se dobile  zlatne pločice koje imaju garantovanu finoću od 999,9 „Fine Gold“.

3. Da li postoje sertifikati koji garantuju da je zlato čistoće 999,9?

Postoje različiti uređaji i tehnike koje se koriste za proveru zlatnih pločica i zlatnih dukata, a jedan od uređaja kojim raspolažemo je Sigma Metalytics.

Investiciono zlato koje imamo u ponudi izrađuje se u livnicama koje posluju isključivo u skladu sa LBMA standardima i najstrožim svetskim kriterijumima. Investicione pločice koje su izrađene u apoenima od 1gr do 100gr imaju svoje originalno fabričko pakovanje koje ujedno predstavlja i sertifikat koji sadrži serijski broj utisnut na pločici, kao i informacije o proizvođaču, težini i čistoći pločice. Serijski broj na pločici je jedinstven i predstavlja njenu indentifikaciju pomoću koje se dokazuje njeno poreklo po potrebi.

Zlatne pločice od 250gr, 500gr i od 1kg ne dolaze u plastičnom pakovanju. Proizvođači Argor I Argor Heraeus uz pločice daju poseban sertifikat.

Preporuka je da investiciono zlatu uvek kupujete od ovlašćenih distributera sa dobrom reputacijom!

4. Kako se formira cena investicionog zlata i da li mogu da kupim zlato po berzanskoj ceni?

Na formiranje cene zlata utiče veći broj faktora, a osnova je berzanska cena koja se od 17. veka utvrđuje na London Bullion Market-u. U današnje vreme, berzanska cena zlata se formira dnevno na sastancima predstavnika pet najznačajnijih banaka koja je osnov za poslovne transakcije i poslovanje svih banaka, rudnika, investitora, proizvođača i trgovaca zlatom i nakitom.

Često se dešava da klijenti pomnože berzansku cenu sa težinom zlata. To nije dobar obračun jer je berzanska cena samo informativni pokazatelj trenda, a cena gotovih proizvoda je nešto sasvim drugo. Tačnije, prodajnu cenu zlata čini berzanska cena na koju se dodaju transportni troškovi, osiguranje, troškovi pakovanja, špedicije, carina, taksi, što znači da ni veliki trgovci i kupci ne mogu kupiti zlato po berzanskoj ceni.

5. Zašto investirati u investiciono zlato?

Prvo, investiciono zlato je likvidno što znači da ga bilo gde u svetu možete lako zameniti za novac ili drugu valutu.

Drugo, zlato je dugoročna investicija jer je ono čuvar vrednosti i zaštita od inflacije. Tačnije, porast inflacije povećava interesovanje javnosti za kupovinu zlata što utiče na povećanje njegove cene.

Zlato je odličan instrument za diversifikaciju portfolija i za male i za velike investitore u skladu sa svojim budžetima. Raspoređivanje slobodnog kapitala u različite vrste ulaganja pomaže u boljem upravljanju rizicima i prinosom.

Osim toga, ukoliko vam novac ostaje na računu, njegova kupovna moć se topi po dva osnova.
Prvi je rast cene zlata, a drugi je inflacija novca. Pri rastu cene zlata od 12% godišnje i inflaciji od 25%, to je gubitak već u prvoj godini a onda i dalje raste. Zato savetujemo da deo novca koji stoji u banci ili “slamarici” zamenite za dokazano stabilnu „valutu“ – investiciono zlato i da ga tako čuvate.

6. Koliko se cena zlata menjala u poslednjih deset godina?

Zlato je berzanska roba tako da i njegova cena varira na tržištu i menja se svake sekunde. Osim brojnih faktora koji utiču na cenu, kad god nastupe ekonomske promene na svetskom nivou svetu, investitori se odlučuju za zlato kao sigurno utočište. Zbog Covid pandemije u 2020. i rata u Ukrajini 2022., došlo je do enormnog rasta potražnje za investicionim zlatom od oko 1.000%, što je uzrokovalo da zlato u martu 2022. dostigne svoju istorijski maksimalnu vrednost na berzi od 60.000 €/Kg.

Ako posmatramo period od 2013., prosečna stopa rasta cene zlata iznosila je 12 % godišnje, što iznosi ukupno 96 %. Uvereni smo da se ovaj trend neće niti promeniti niti zaustaviti ni u narednom periodu.

grafikon za investiciono zlato

7. Da li se plaća porez na dodatu vrednost na investiciono zlato i srebro?

Investiciono zlato je oslobođeno plaćanja poreza na dodatnu vrednost. Na inicijativu Ljube Jakića i firme „Insignitus GOLDukinut je PDV na investiciono zlato odlukom Skupštine Republike Srbije 17. Decembra 2017., čime je tržište potpuno legalizovano i otvoreno u Srbiji i zakonski usaglašeno sa evropskim zakonima.

Na srebro i ostale plemenite metale se plaća porez na dodatu vrednost 20%.

8. Koje pločice i dukate imate u ponudi?

U ponudi imamo zlatne pločice i dukate u različitim apoenima.

Zlatne pločice mogu biti od 1g, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, kao i od 100g250g500g i 1.000g.
U našoj ponudi nalaze se pločice švajcarske kovnice Argor Heraeus SA i Argor, nemačkog konglomerata.

Investicionim dukati mogu biti od 1 unce zlata (težine od 31,11g), kao i od 1/2 unce, 1/4 unce i 1/10 unce zlata (3,11 grama).

U ponudi imamo male i velike Franc Jozef dukate, kao i dukate Bečke filharmonije Wiener Philharmoniker, kreirane i iskovane u čast bečkog orkestra.

9. Šta je najisplativije kupovati?

Zavisno od vašeg budžeta, možete kombinovati pločice i dukate manjih i većih apoena. Generalno, za kupca je jedinična cena po gramu povoljnija prilikom kupovine većih apoena, a nepovoljnija u manjim apoenima. Konkretno, 1 gram investicionog zlata u pločici od 1gr je skuplji od 1 gr u pločici od 100gr ili 250gr. Sve ove male razlike ne treba bitno da utiču na odluku zbog pomenutog rasta cene zlata od 12% godišnje.

10. Kako mogu da platim investiciono zlato?

Zlato možete kupiti uplatom na osnovu predračuna u dinarima online (m-bankingom i e-bankingom), uplatom na šalterima banaka i pošti, kao i gotovinom u našoj kancelariji koja se nalazi u Beogradu, u Knez Mihailovoj ulici 30, V sprat.

Nakon izvršene kupovine, dobijate račun sa vašim podacima, spiskom serijskih brojeva za zlatne pločice (dukati nemaju svoje serijske brojeve), fiskalni račun, sertifikat proizvođača za pločice većih apoena prilikom kupovine (pločice manjih apoena dolaze u fabričkom pakovanju koje je ujedno i sertifikat o poreklu).

11. Da li postoje ograničenja u gotovini prilikom kupovine zlata?

Prema Zakonu o sprečavanju „pranja novca“ i finansiranja terorizma, definisan je limit od 10.000 EUR za gotovinske uplate prilikom prodaje robe i pružanjem usluga u Republici Srbiji. Veće iznose možete izvršiti uplatom na naš bankovni račun.

12. Gde mogu da čuvam pločice?

Kupljene zlatne pločice i dukate možete čuvati u sefovima poslovnih banaka, privatnim sefovima ili po vašem mišljenju sigurnim mestima. Naši kupci mogu privremeno čuvati investiciono zlato u našem sefu Banca Intese u Beogradu nakon potpisivanja Ugovora o čuvanju.

S obzirom da su zlatne pločice i dukati izuzetno mekani, treba voditi računa o njima jer se lako mogu oštetiti. Tačnije, njihova vrednost se smanjuje ukoliko su savijeni, izgrebani ili izvađeni iz originalnog fabričkog pakovanja.

13. Kome mogu da prodam investiciono zlato i po kojoj ceni?

Insignitus Gold vrši otkup zlatnih pločica koje su kupljene kod nas ili kod drugih ovlašćenih trgovaca investicionim zlatom koje je proizvedeno u kovnicama Argor Heraeus, Heraeus ili Münze Österreich.

Prilikom otkupa računa se trenutna otkupna tržišna cenu investicionog zlata i obično je razlika između prodajne i otkupne cene do 2,5%, zavisno od težine, odnosno apoena pločice.

Veoma je važno da se pločice ne vade iz originalnog fabričkog pakovanja koje je ujedno i sertifikat čime se garantuje poreklo i kvalitet pločice. Samo neotpakovane i neoštećene pločice se mogu prodati prema otkupnim cenama na našem sajtu, inače se prodaju po manjoj ceni u zlatarama po ceni lomljenog zlata.

14. Koje druge plemenite metale imate u ponudi?

Osim zlata, kod nas možete kupiti na upit i srebrne pločice u apoenima od 250gr, 500gr i 1kg.

Poslednji plemeniti metal koji je predstavljen na tržištu investicionih metala je OSMIJUM, koji sve više privlači pažnju i malih i velikih investitora. Cena osmijuma raste tri puta u odnosu na cenu zlata u istom periodu. Tačnije, njegova vrednost je čak 30 puta veća od zlata, zahvaljujući njegovoj retkosti i jedinstvenosti. Kristalizovani osmijum se može kupiti u obliku pločica i diskova, kao i u raznim drugim formama kao što su brojevi, slova, zvezdice i razni 2D i 3D oblici.
Osim toga što predstavlja dugoročnu investiciju, zbog svog specifičnog sjaja I kristalne strukture, osmijum se koristi i u izradi ekskluzivnog nakita. Više o osmijumu možete pogledati ovde.

Potrebna vam je pomoć oko kupovine investicionog zlata ! Kontaktirajte nas
Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu