Citati o zlatu i novcu

„Kada bi ljudi razumeli, kako funkcioniše naš novčani sistem, imali bismo revoluciju – i to pre nego svane sutrašnji dan.“

Henry Ford, američki industrijalac

„Proces, kojim banke stvaraju novac, je toliko glup, da ga razum odbija.“

 John Kenneth Galbraith, Ekonomista

„Ali na kraju se mase bude. Odjednom shvataju, da je inflacija namerna politika i da će tako da ide u beskraj. Dolazi do  „katastrofalnog usijanja“. Svako se samo trudi, da zameni svoj novac za „realna“ dobra, bez obzira, da li su mu ona potrebna ili ne, bez obzira, koliko novca mora za njih da plati. u najkraćem vremenu, kraćem od sedmice ili čak dana novac se više neće koristiti kao sredstvo razmene. Postaće smotuljak papira. Niko više neće ništa davati za novac.“

Ludwig von Mises, Ekonomista u „Human Action“, 1949

„Moderan bankarski sistem stvara novac ni iz čega. Ovaj proces je možda najčudniji mađioničarski trik, koji je ikada bio izmišljen. Bankarstvo je bilo pozdravljeno u podlosti i rođeno u grehu. Bankari su vlasnici zemljine kugle. Oduzmete li im njihov put, ali ih ostavite da moć za stvaranjem novca, jednim potezom pera stvoriće dovoljno novca da je ponovo kupe. Ako im s druge strane oduzmete moć da stvaraju novac, tada će sve veliki posedi, nestati kao rudnici; i  oni bi trebalo da nestanu, jer bi ovo bio jedan srećniji i bolji svet za život. Ali ako i dalje budete robovi bankara i hoćete da plaćate cenu sopstvenog ropstva, onda dopustite, da bankari i nadalje stvaraju novac i kontrolišu davanje kredita.“

Lord Josiah Stamp, Direktor Bank of England (1928-1941)

„U slučaju kada bi američki narod ikada preneo kontrolu izdavanja svoje valute na banke, ove će kao i firme, koje se oko njih formiraju, primenom inflacije i deflacije, oduzimati narodu imovinu koji su njihovi očevi zaposeli na kontinentu sve dok se deca beskućnici ne probude. Izdavanje novca mora biti oduzeto bankama i preneto na kongres i narod. Iskreno verujem, da su banke, sa pravom da izdaju novac, opasnije za ličnu građansku slobodu nego jedna stajaća vojska.“

Thomas Jefferson, 3. Predsednik USA (1801-1809)

„Ko bilo kako  kontroliše novčanu masu u opticaju jedne zemlje, taj je apsolutni gospodar celokupne industrije i trgovine.“

James A. Garfield, 20. Predsednik USA (1881)

„Na ovaj način naš nacionalni (novac) obrtni kapital  postaje nasilje kreditne aktivnosti banaka, koje ne daju novac, nego obećanje, da će isporučiti novac, koji ne poseduju.“

Irving Fisher, US-američki  ekonomista (1867-1947)

„U vekovima istorije valuta nijedna opklada nije bila sigurnija od te da će, komad zlata koga ne dotiče inflaciona politika, bolje sačuvati svoju kupovnu moć od jedne novčanice.“

Wilhelm Röpke, nemački ekonomista (1899-1966)

„Novac je novi oblik ropstva, koji se razlikuje od starih samo u činjenici, da je bezličan, pošto nema međuljudskosti između gospodara i roba.“

Lew Nikolajewitsch Tolstoi, ruski pisac

„Na današnji dan ne postoji ustanova koja odgovara za obećanja plaćanja Aleksandra, Julija Cezara, Ludviga XIV, Petra Velikog, Napoleona ili Hitlera. U njihovo vreme su bili moćni ljudi, ali nijedna banka današnjice neće zameniti njihove čekove. Medjutim, kada bi smo uzeli zlatnu polugu, koja je svojevremeno bila u njihovim škrinjama, dobili bismo njenu ekvivalentnu vrednost bilo gde na svetu. Trajnost i univerzalnost zlata mu daje autoritet ravan novcu, koji ne poseduje nijedno drugo sredstvo plaćanja.“

William Rees-Mogg, englieski novinar

„Vi se morate odlučiti čemu hoćete da verujete. Prirodnoj stabilnosti zlata ili poštenju i intelligenciji vlade. Uz svako dužno poštovanje za ove dame i gospodu savetujem vam, dokle god postoji kapitalistički sistem, da glasate za zlato.“

George Bernhard Shaw, irski pisac

„Mi polazimo potpuno naravno od toga, da je mesto, na kome stojimo, čvrsto  da se sve druge stvari oko nas pokreću. Čovek u čamcu vidi, kako se obala udaljava od njegovih očiju, i doktrina prvih filozofa je bila, da se sunce okreće oko zemlje a ne zemlja oko sunca. Slede jedna za drugom slične predrasude: mi polazimo od toga da je valuta, koja se nalazi u svim našim rukama i sa kojom mi sami stupamo u kontakt, čvrsta, dok se cena metala menja; ali u stvarnosti se valuta svake nacije menja i metal je taj, koji ima čvršći karakter.“

Henry Thornton (1760-1815), britanski  ekonomista i filantrop
u „An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain“, 1802

„Najveća nedostatak ljudske rase je naša nesposobnost, da shvatimo eksponencijalnu funkciju“

Albert Bartlett, Fizičar

„Neko, ko veruje, da u konačnom svetu može da se nastavlja eksponencijalni beskrajni rast, je ili lud ili ekonomista.“

Kenneth E. Boulding, Ekonomista

„Ne znam, da li promena dolazi praskom ili cviljenjem, da li ranije ili kasnije. Ali kako stoje stvari, mnogo je verovatnije, da će biti finansijska kriza, koja će prisiliti na promenu, mnogo verovatnije nego što će to politička dalekovidost.“

Paul A. Volcker, Predsednik američke  Centralne banke od 1979 do 1987
u publikaciji „An Economy On Thin Ice“, 2005

„Kada država ide u stečaj, ne ide naravno država nego njeni građani.“

Carl Fürstenberg, nemački bankar (1850-1933)

„Kada su ranije nevaljali dečaci naduvavali žabe slamkom i dovodili ih do pucanja, to se nazivalo okrutnost prema životinjama. Kada danas to  isto rade centralne banke i vlade sa ukupnom ekonomijom, to se naziva moderna monetrana ekonomska politika.“

Roland Baader, nemački  publicista (1940-2012)

„Poslednja obaveza službenika centralne banke jeste da javnosti kaže istinu.“

Alan Blinder, US-američki ekonomista i  
bivši podpredsednik američke centralne banke.

„Problem sa papirnim novcem je, da manjina, koja ume da se ophodi sa novcem, generaciju koja je radila i štedela, drži za budale.“

Adam Smith, škotski filozof morala

„Ako Ti ne znaš, ko je budala, onda si to Ti!“

Poslovica, izrekao 
Warren Buffet, američki investitor i multimilijarder

„Papirni novac se ranije ili kasnije vraća svojoj unutrašnjoj vrednost – nuli.“

Voltaire, francuski pisac i filozof

Izvor: Gasser, Michael Karl: Gold – der König der Geldanlage? Physisches Gold als Anlageform der modernen Zeit, Hamburg, Diplomica Verlag GmbH, 2013, ISBN: 978-3-8428-9501-0

 

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu