Naš poslovni koncept koji je podrazumevao kako direktnu prodaju tako i prodaju preko mrežnog marketinga predstavljen je Ministrastvu trgovine i odobren je potpisom ministra Rasima Ljajića, čime su se stvorili uslovi da potpuno legalno nastavimo našu viziju. U to vreme zabeležen je porast krijumčarenja zlata preko granice jer je vrednost „ideje o zlatu” dobila veoma na značaju.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu