Podneli smo inicijativu u Ministrastvu finansija za ukidanje PDV-a na investiciono zlato verujući da će se time stvoriti uslovi za razvoj naše delatnosti I povećanje prodaje. Našu inicijativu zasnivali smo na više čvrstih argumenata kao što su: usklađivanje sa direktivom EU 2006/112 o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrednost, uporednoj regulativi u regionu, značaju razvoja ovog oblika investicionog ulaganja za domaće subjekte i razvoj finansijskog tržišta i konačno na potencijalnim mogućnostima za otvaranje novih radnih mesta dolaskom stranih kompanija koje se bave plemenitim metalima na naše tržište.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu