Nakon izrade podzakonskih akata Ministarstva finasija tržište je otvoreno. Carina se „muči“ da razume naš biznis pa zahteva dodatne informacije i potvrde u vezi nabavke I uvoza. Ubrzo se i ova procedura uhodava i funkcioniše. Pojavljuje se i prva konkurencija.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu