U stabilnom partnerstvu sa finasijskom podrškom još jednom prvi pokrećemo opciju za kupovinu i plaćanje investicionog zlata kripto valutama. Naši kupci će moći da od 30.6.2021 kada stupa Zakon na snagu u celosti nesmetano kupuju investiciono zlato kod nas. Tada ćemo lansirati I najunosniji plemeniti metal kao potpuno novi proizvod – OSMIJUM koji ima istovetnu svrhu kao I zlato da sačuva kapital od obezvređivanja. On raste po stopi tri puta bržoj od zlata, skuplji je 30 puta od zlata i prodaja mu je u porastu u celoj Evropi.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu