Diversifikacija kao investiciona strategija

Diversifikacija

Diversifikacija predstavlja opšteprihvaćenu investicionu strategiju i podrazumeva ulaganje u dva ili više finansijskih instrumenata.

Kao što možete da pretpostavite, svaka vrsta investiranja sa sobom donosi određeni rizik. Tačnije, uvek postoji određen stepen verovatnoće da može doći do neprijatnih situacija i nemilih ishoda. Stoga, preporučuje se raspoređivanje kapitala između različitih finansijskih instrumenata sa različitim karakteristikama.

Osim što se radi o strategiji koja smanjuje rizik vašeg ulaganja, ona vam može pomoći da sačuvate vrednost vašeg novca.

Kako vam ova investiciona strategija može biti od koristi otkriva kompanija Insignitus GOLD u narednim redovima.

Kakve benefite sa sobom donosi diversifikacija?

Jednostavnim rečima – diversifikujete tako što svoj novac ulažete u različite klase imovine, kao što su akcije, nekretnine, obveznice ili investicioni metali. Zatim diversifikujete različite opcije unutar svake klase sredstava. Recimo, ukoliko kupujete akcije, možete ih kupiti u nizu različitih sektora, kao što su finansije, zdravstvo ili energenti.

Strategija diversifikacije smanjuje rizik vašeg investicionog portfolija jer različite klase sredstava deluju u pozitivnoj ili negativnoj korelaciji u različito vreme. Ako jedan posao ili sektor propadne ili posluje loše, nećete izgubiti sav svoj uloženi kapital ili novac. Posedovanje različitih investicija sa različitim rizicima će uravnotežiti ukupan rizik portfolija.

Diversifikacija

Prema tome, vredi odvojiti vreme i pregledati sopstvene investicije, te potražiti druge mogućnosti za diversifikaciju. Naročito u vremenima ekonomskih nestabilnosti i finansijskih potresa, sa kojima se i danas suočava ceo svet.

Diversifikacija je vaša najbolja odbrana od neuspeha jedne investicije ili lošeg učinka jedne klase imovine.

Dakle, osnovni benefit diversifikacije portfolija jeste da smanjuje rizik pri investiranju. Kada određenim investicijama padne vrednost, druge mogu porasti i uravnotežiti pad koji ste osetili. Recimo, kada kamatne stope padaju, cene obveznica rastu, dok akcije uglavnom loše posluju u tom trenutku.

Kako diversifikovati svoja ulaganja?

Da biste dobro diversifikovali, neophodno je da investirate u različite klase imovine i u različite opcije unutar klase imovine.

Pre svega, neophodno je da znate sve svoje investicije i koliko one u datom trenutku vrede. One mogu podrazumevati gotovinu na štednom računu, fondove, nekretnine, obveznice, akcije i hartije od vrednosti, generalno, ali i investicione metale u fizičkoj formi.

Ovo će vam pokazati u koje klase imovine već ulažete i gde biste mogli da diversifikujete. Takođe, sagledavanje vam pomaže da identifikujete nedostatke i potražite i istražite druge klase investicionih sredstava.

Naprimer, ukoliko je većina vašeg novca u jednoj ili u dve klase investicionih sredstava, istražite i druge klase, kako biste diversifikovali svoj portfolio. Recimo, ukoliko posedujete kuću, druga, investiciona nekretnina neće vam pomoći u diversifikaciji. Ako cene nekretnina padnu, nećete imati drugih ulaganja da uravnotežite pad. Da biste diversifikovali, mogli biste da investirate u različite klase imovine, kao što su investicioni metali.

Zatim, u svakoj klasi sredstava, uverite se da je vaš novac uložen u različite dostupne opcije. Naprimer, ako se uglavnom ulaže u sektor kao što su finansije, trebalo bi da istražite i druge sektore kao što su rudarstvo, zdravstvena zaštita, komercijalne usluge i slično.

Diversifikacija kroz ulaganje u čisto zlato

Ako smo išta naučili iz perioda inflacije koji je zadesio čitav svet, to je da diversifikacija portfolija mora podrazumevati i ulaganje u investicione plemenite metale, a pre svega u zlato!

Istorijski podaci pokazuju nam da zlato deluje kao investiciono osiguranje – jednostavno sredstvo za ublažavanje rizika i smanjenje ukupnih gubitaka kada akcije, obveznice ili nekretnine naglo padaju. Ono je, jednostavno, zaštita od rizika ulaganja u druga investiciona sredstva.

Diversifikacija

Zlato ima tendenciju uvećavanja vrednosti u kriznim vremenima, te je savršeno sredstvo za povećanje ukupnih prinosa tokom dužih perioda slabih tržišta akcija ili drugih finansijskih instrumenata.

Moć investicionog zlata za diversifikaciju rizika i ujednačavanje prinosa potiče od njegove jedinstvene mešavine ključnih atributa.

Pre svega, cene zlata nemaju tendenciju da se kreću u istom pravcu kao druge klase imovine, pomažući da se smanji uticaj oštrih gubitaka na drugim mestima u portfoliju.

Za razliku od berze, cene zlata imaju tendenciju da rastu brže nego što padaju. Ovo znači da zlato veoma efikasno radi na smanjenju ukupnog uticaja oštrih gubitaka na drugu imovinu.

Fizičke poluge zlata su jedna od klasa imovine kojima se najviše trguje. U celom svetu, trgovina zlatom obavlja se 24 časa dnevno, od ponedeljka do petka.

Za ovim plemenitim metalom vlada globalna potražnja u svakom trenutku, a naročito tokom perioda visoke inflacije, kada ono uspešno čuva vrednost vašeg kapitala i održava vašu kupovnu moć na visokom nivou.

Dakle, diversifikacija portofilija i smanjenje rizika od ulaganja, bez sumnje podrazumeva i ulaganje u plemenite metale, odnosno čisto zlato.

Za više informacija o kupovini plemenitih metala, uključujući zlato i osmijum, kompanija Insignitus GOLD  sa svojim predstavništvom u Srbiji i u Crnoj Gori, stoji vam na raspolaganju.

 

Ocenite post
Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu