Zlato i volatilitet

Da bi se stabilisao portfolio pored prikladne klase ulganja sa manjom korelacijom, poželjno je ulaganje i u aset sa manjim volatilitetom. Ukoliko aset ima manji volatilitet, utoliko manji postaje i rizik od ulaganja. U poređenju sa akcijama, naftom ili drugim metalima zlato je u dva godišnja proseka od deset i od dve godine  sredstvo sa najmanjim volatilitetom i time se odlično kvalifikuje kao stabilizator jednog portfolija.

Izvor: Gasser, Michael Karl: Gold – der König der Geldanlage? Physisches Gold als Anlageform der modernen Zeit, Hamburg, Diplomica Verlag GmbH, 2013, ISBN: 978-3-8428-9501-0

 

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu