Zlato u odnosu na inflaciju

Da li ćemo u budućnosti dobiti inflaciju ili deflaciju, ili da li će se oba stanja u kraćim vremenskim intervalima smenjivati, o tome nisu ni eksperti saglasni. Materijalna sredstava su prioritetne klase ulaganja za inflatorna vremena. Zlato je ulaganje u materijalno sredstvo kao takvo (likvidno, deljivo, neuništivo, nadoknadivo, prenosivo, itd.). U deflatornim vremenima je prioritetno ulaganje u keš. Za zlato postoji svetsko globalno tržište  a takođe nema ni uobičajenog rizika, čime je zlato i gotovina prve klase. Otuda je zlato optimalna imovinska klasa u deflaciji i u inflaciji. Likvidnost u deflaciji i substanca u inflaciji. Samo zlato ispunajava oba kriterijuma.

Izvor: Gasser, Michael Karl: Gold – der König der Geldanlage? Physisches Gold als Anlageform der modernen Zeit, Hamburg, Diplomica Verlag GmbH, 2013, ISBN: 978-3-8428-9501-0

 

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu