Uslovi korišćenja

Autorska prava

Molimo da vodite računa o zakonskim odredbama korišćenja. Sadržaji na ovoj internet stranici su zaštićeni autorskim pravima. Eventualno korišćenje sadržaja i slika sa ove internet stranice na drugim internet stranicama je dozvoljeno samo uz izričitu dozvolu izdavača.
Podaci koji se nalaze na ovoj internet stranici sačinjeni su sa najboljim znanjem i njihova tačnost je proverena sa najvećom pažnjom. Uprkos tome, sadržajne i materijalne greške se ne mogu potpuno isključiti. INSIGNITUS Gold ne preuzima nikakvu garanciju i odgovornost za tačnost, aktuelnost i potpunost pruženih informacija. Svi podaci su bez garancije.

Preuzimanje odgovornosti za veze

Uprkos pažljivoj kontroli sadržaja, ne preuzimamo odgovornost za veze ka eksternim internet stranicama. Za sadržaj povezanih stranica su odgovorni isključivo njihovi operatori.

Sadržaj ponude na internetu

Insignitus GOLD (u daljem tekstu „Autor“) ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, tačnost, potpunost ili kvalitet ponuđenih informacija. Potraživanja prema Autoru koja se odnose na materijalne ili idealne štete, koje su prouzrokovane korišćenjem ili nekorišćenjem ponuđenih informacija, odn. korišćenjem pogrešnih i nepotpunih informacija, su principijelno isključena, ukoliko ne postoji dokaz o krivici koja je prouzrokovana namerno ili zbog nemara. Sve ponude su slobodne i neobavezne. Autor izričito zadržava pravo, da delove stranica ili celokupnu ponudu, bez posebne najave može da izmeni, dopuni, izbriše ili da obustavi objavljivanje privremeno ili trajno.

Zaštita podataka

Ukoliko u okviru internet ponude postoji mogućnost unošenja ličnih ili poslovnih podataka (adrese elektronske pošte, imena, adrese), otkrivanje ovih podataka se vrši na izričito dobrovoljnoj osnovi korisnika. Plaćanje svih ponuđenih usluga je – ukoliko je to tehnički moguće i opravdano – dozvoljeno i bez navođenja takvih podataka, odnosno uz navođenje anonimnih podataka ili nekog pseudonima. Ukoliko Autor koristi usluge trećih lica za pružanje usluga, ima pravo da podatke klijenata otkrije trećim licima, ukoliko je to neophodno za svrhu ugovora.

Pravosnažnost ovog odricanja od odgovornosti

Ovo odricanje od odgovornosti treba posmatrati kao deo internet ponude, na koje je ukazano na ovoj stranici. Ukoliko delovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta  ne ogovaraju, vise ne odgovaraju,  ili uopšte ne odgovaraju pravnoj situaciji, to ne utiče na ostale delove dokumenta u smislu njihovog sadržaja ili važnosti.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu