2022. godinu karakteriše izuzetan skok tražnje za investicionim zlatom od 500 do 800% zbog rata u Ukrajini kada je berzanska cena dostigla svoj istorijski maksimum u martu od 60.000 €/kg zlata. Održali smo simpozijume internacionalnog karaktera o investicionom zlatu u Beogradu u aprilu mesecu kao i u Istri u oktobru. Učestvovali smo u novembru na predavanju u Subotici na Ekonomskom fakultetu sa temom „Kako i gde investirati u Srbiji“. I pored jake konkurencije ostvarili smo dobar rezultat zahvaljujući reputaciji, poziciji koju imamo na tržištu i stečenom poverenju klijenata.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu