Nastavili smo da radimo na izvorima snabdevanja iz evropskih zemalja, Austrije, Švajcarske i Nemačke i uspešno dođemo do prvih većih kupaca. Tada smo radili na otkupu i izvozu pretopljenog lomljenog zlata u Austriju, koje je tamo prerađivano i vraćano nam u obliku pločica i polugica investicionog zlata.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu