U novembru smo učestvovali u pripremi podloga za promenu zakona o PDV-u u koji je unešen potpuno novi član 36 b kojim se definiše trgovina investicionim zlatom. Ova promena usvojena je odlukom Skupštine Republike Srbije u decembru mesecu.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu