Štednja u čistom zlatu ili štednja u banci?

Štednja u čistom zlatu

Štednja u čistom zlatu jedan je od najboljih vidova zaštite slobodnog kapitala koji posedujete.

Rastuće kamatne stope ostavljaju investitorima prostora za razmišljanje o adekvatnim vidovima štednje i izvlačenja maksimuma iz različitih investicija.

Protekla godina svakako je bila turbulentna. Njome su dominirale geopolitičke tenzije, kao i globalna ekonomska previranja. Može se reći da je 2022. godina zapravo godina inflacije, pada kupovne moći i rasta cena energenata.

Prema tome, većina ljudi je razmišljala prevashodno o odgovorima na pitanja: Šta možemo učiniti da zaštitimo svoju ušteđevinu u ovim nesigurnim vremenima? Da li je i dalje bezbedno verovati i oslanjati se isključivo na banke? Postoji li alternativa tradicionalnim štednim računima?

U narednim redovima predstavljamo vam alternativan način štednje i njegove najveće prednosti.

Šta je štedni račun i kako funkcioniše?

Za razliku od tekućih računa, štedni računi su obično dugoročni, kamatonosni računi u banci.

Jedna od najvećih prednosti štednog računa jeste da možete zaraditi na kamati na novac koji se nalazi na vašem računu. U zavisnosti od vrste računa koji posedujete, relativno lako možete da pristupite svom novcu.

Štednja u čistom zlatu

Ipak, trebalo bi da znate da kamatne stope na štednim računima retko prelaze 5%. U nekim zemljama ne prelaze ni prag od 2%, što nije od velike pomoći tokom perioda visoke inflacije.

I pored toga, štedni računi su veoma popularan izbor štediša širom Evrope. Recimo, više od 65% francuskih domaćinstava poseduje štedne račune.

Štednja i inflacija

Sumnje, brige i nesigurnost – ovo su reči koje opisuju kako se većina ljudi osećala tokom protekle godine. Sve zahvaljujući visokoj stopi inflacije i porastu troškova života.

Dakle, šta bi trebalo raditi kada cene porastu? Logika nalaže da bi trebalo odvojiti nešto novca – za svaki slučaj. Ipak, da li novac vredi isto koliko je vredeo pre 20 godina? Sasvim je sigurno – ne!

S obzirom da su troškovi života uglavnom rasli u proteklih 20 godina, vaših 1000 RSD verovatno može da vam kupi daleko manje stvari danas. Šta to u suštini znači?

Zamislite da ste na vaš štedni račun stavili 10.000 RSD 2003. godine i da isti niste dirali narednih 20 godina. Da li će taj iznos biti isti i 2023. godine? Očigledno ne. Sa porastom potrošačkih cena, izgubili biste deo svoje ušteđevine. To je jednostavna matematika.

Da biste izbegli gubitak novca, kamata na vašem štednom računu treba da odgovara inflaciji, što često nije slučaj.

Da li štednja u čistom zlatu može zaštititi vaš novac?

Očuvanje vašeg kapitala stvar je planiranja, ravnoteže i proračuna.

Pre svega, cilj je uglavnom isti – ne rizikovati previše, a očuvati (ili uvećati) vrednost kapitala.

Iako su štedni računi jedan od najpopularnijih izbora, druge opcije mogu biti podjednako dobre, ili i bolje. Recimo – zlato i drugi plemeniti metali.

Da bi se zaštitile od inflacije, centralne banke kupuju zlato. Potražnja centralnih banaka za zlatom eksplodirala je tokom 2022. godine, dostigavši najviši nivo u poslednjih 55 godina!

Zbog svoje retkosti, zlato ima suštinsku vrednost. To znači da ovaj plemeniti metal neće izgubiti vrednost tokom vremena. Naprotiv, cena zlata će sasvim izvesno rasti, za razliku od novca koji čuvate na štednom računu.

Takođe, cena zlata obično raste u vremenima velikih kriza. Kao i kod bilo koje druge imovine, cena zlata varira u zavisnosti od određenih tržišnih uslova, ali ima tendenciju da raste na duge staze.

Kao primer možemo uzeti početak 2022. godine i početak rata u Ukrajini, kada je zlato dostiglo najviši nivo u istoriji, popevši se na cenu od 2070 dolara po unci.

S obzirom da štedni računi retko donose prinos od 5%, a cena zlata beleži stalni porast u proteklih 20 godina i impresivne vrhove u vremenima krize, štednja u čistom zlatu uvek ima prioritet.

Štednja u čistom zlatu

Ukoliko želite da započnete štednju u čistom zlatu, kompanija Insignitus GOLD stoji vam na raspolaganju!

 

5/5 - (2 votes)
Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu