Da li investirati u zlato u 2023. godini?

Da li investirati u zlato u 2023. godini

Da li investirati u zlato u 2023. godini? Pitanje koje sve češće čujemo ne samo u stručnim krugovima i medijima, već i u svakodnevnim razgovorima.

Istorijski posmatrano 2022. je bila veoma nestabilna godina za globalnu ekonomiju. Od kvantitativnog popuštanja nakon globalne finansijske krize, pa do pomoći u pandemiji – uticalo je da privreda bude preplavljena novcem što je izazvalo veliku inflacionu krizu. Rat između Rusije i Ukrajine je pogoršao ovo stanje, produbljujući ekonomsku krizu i nestabilnost na tržištu.

Ni izgledi za 2023. nisu previše optimistični. Inflacija još nije pod kontrolom. Predviđa se da će nastupiti najduža recesija u istoriji, dok su tržišta izuzetno nesigurna. Imajući ovo u vidu ne čudi što su ljudi širom sveta zabrinuti, te traže najsigurniji način da očuvaju svoj novac.

Da li je kupovina investicionog zlata dobar izbor u 2023. godini otkriva vam Insignitus GOLD.

Da li investirati u zlato u 2023. godini za vreme inflacije?

Inflacija je uzdrmala ekonomiju tokom 2022. godine, povećavajući troškove života, smanjujući plate i pritiskajući vrednost dolara. Iako su se svi nadali da će se stope inflacije spustiti na normalne nivoe 2023. godine, predviđanja daju mnogo mračniju sliku. Prema mišljanju stručnjaka MMF-a inflacija će iznositi 6,5% za 2023, što je daleko iznad zdravog raspona od oko 2%.

Da li investirati u zlato u 2023. godini

Možda nekima izgleda nezamislivo da u takvoj situaciji razmišljaju o trošenju svog teško zarađenog novca. Međutim, pametne investicije, kao što je ulaganje u investiciono zlato, deluju kao zaštita od inflacije. Razlog za to leži u činjenici da sa povećanjem inflacije vrednost papirnog novca opada, smanjujući time kupovnu moć, dok zlato ima tendenciju da raste, te se smatra bezbednim utočištem.

Očekivana recesija

U ovom trenutku, čini se da je recesija u 2023. neizbežna. Mnogi stručnjaci ističu da nakon agresivne strategije povećanja kamatnih stopa Fed-a ne može nastupiti nagli preporod ekonomije.

S obzirom da recesija izaziva promenljive efekte na berzi, diverzifikacija portfolija zlatom smanjiće izloženost riziku usled volatilnosti ulaganja. Naime, kada je berza u padu, cena zlata često ostaje stabilna, jer se kreće nezavisno od cena akcija.

Kriza banaka

Zvuči neverovatno, ali doživeli smo propast velikih američkih banaka. Silicon Valley Bank (SVB) je proglasila bankrot u martu, a nakon nje Signature Bank. Ovog meseca je i First Republic podnela zahtev za bankrot, te se opravdano nameće pitanje da li investirati u zlato u 2023. godini.

Odgovor je „Da“, jer je kolaps u bankarskom sistemu dodatno stvorio povoljne uslove za povećanje vrednosti zlata. Već sada je cena zlata u 2023. godini dostigla jednogodišnji vrhunac, od 2.062,99 dolara/oz i time se približila istorijskom rekordnu koji je postavljen avgusta 2020. godine.

Geopolitička dešavanja

Kada razmatramo da li investirati u zlato u 2023. godini moramo da uzmemo u obzir i efekat geopolitičke krize na ovaj plemeniti metal.

Istraživanja pokazuju da je u 2022. američka vlada potrošila preko 15 milijardi dolara za pomoć Ukrajini u ratu protiv Rusije i jasno je stavila do znanja da će se ova finansijska podrška nastaviti. Sankcije uvedene Rusiji dodatno su opteretile globalnu ekonomiju, jer su uticale na lance snabdevanja i ekonomske odnose, pokrećući novu energetsku krizu.

Da li investirati u zlato u 2023. godini

Geopolitički problemi navode investitore da se ne oslanjaju na promene na tržištu, već da svoju ušteđevinu ulože u zlato. Ukoliko ste i vi jedan od njih, posetite kompaniju Insignitus GOLD ili pogledajte ponudu zlatnih pločica i investicionih dukata na našem web shop-u.

 

4.9/5 - (29 votes)
Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu