Šta je dobro diverzifikovan portfolio? Saveti za diverzifikaciju

diverzifikovan portfolio

Dobro diverzifikovan portfolio se sastoji od niza sredstava – počev od akcija, preko imovine, pa do plemenitih metala.

Kada je reč o ulaganju, diverzifikacija nije samo popularna reč. To je strateški potez koji može napraviti razliku između finansijske sigurnosti i volatilnosti.

Šta znači diverzifikovan portfolio?

Diverzifikacija portfolija u suštini predstavlja ulaganje u različita investiciona sredstava. Na primer, za razliku od ulaganja samo u akcije, diversifikovan portfolio bi se sastojao od mešavine akcija, obveznica, imovine i plemenitih metala.

Posedovanje različitih vrsta imovine je često stabilnije i, u proseku, donosi veće dugoročne prinose. Razlog za to leži u činjenici da različita investiciona sredstva različito reaguju na tržišne uslove. Samim tim smanjuje se rizik od značajnih gubitaka i povećava potencijal ukupnog rasta vrednosti.

Strategije za diverzifikaciju portfolija

Prava strategija za vas zavisiće od vaših finansijskih ciljeva, tolerancije na rizik i opštih uslova na tržištu. Međutim, postoje neke popularne strategije na koje možete da se oslanjate da biste kreirali svoj portfolio.

Najjednostavnija i najčešća strategija diverzifikacije portfolija je ulaganje u različite vrste imovine. To znači da deo novac treba da uložite u akcije, drugi deo u obveznice, treći u nekretnine itd. Dobro diverzifikovan portfolio obavezno mora da sadrži i zlatne poluge i/ili zlatne kovanice.

diverzifikovan portfolio

Svaka vrsta imovine ima svoj profil rizika i prinosa, tako da njihovim kombinovanje smanjujete uticaj lošeg učinka u samo jednoj oblasti.

Diverzifikacija sektora, takođe, je veoma efikasna strategija. Ona podrazumeva ulaganje u različite podvrste jedne imovina. Na primer, na berzi možete ulagati u različite sektore kao što su tehnologija ili zdravstvo ili se odlučiti za kupovinu zlata.

Iako spadaju u iste grupe, na različite sektore mogu različito uticati tržišni uslovi. Dakle, ulaganjem u više od jednog, štitite svoj kapital.

Geografska diverzifikacija je još jedna strategija koju investitori često primenjuju. Različiti regioni sveta mogu imati različite ekonomske cikluse. Ulažući u različita globalna tržišta, ne oslanjate se samo na dobrobit jedne ekonomije. Ako jedno tržište bude pogođeno, vaša ulaganja u druge regione mogu pružiti zaštitu.

Koji je idealan udeo ulaganja u portfoliju?

Klasični portfolio se zasniva na 60/40 odnosu. Odnosno, 60% investicija koje nose veći rizik, sa potencijalno većim prinosom, kao što su neke akcije, i 40% sredstva sa nižim rizikom, kao što je investiciono zlato.

Ovaj procenat decenijama je oslonac investicione strategije. Mada mnogi stručnjaci smatraju da trenutno ne odgovara promenljivim tržištima. Pandemija COVID-19 izazvala je globalne ekonomske promene koje su podstakle nestabilnost tržišta. Kako su troškovi održavanja svetskih ekonomija postali neverovatno visoki suočili smo se sa rastućim stopama inflacije.

Zajedno sa činjenicom da mnogi ljudi nemaju prihode za ulaganja, cene akcija su pale. To je doprinelo novoj procentualnoj preraspodeli ulaganja.

Jedna grupa smatra da dobro diverzifikovan portfolio je u odnosu 55/35/10. Pri čemu 55% se odnosi na investicije većeg rizika, 35% na sredstva sa nižim rizikom i 10% na nekretnine.

diverzifikovan portfolio

Druga grupa preporučuje portfolio 40/30/30. U ovom slučaju 40% vašeg portfolija pokriveno je akcijama, 30% obveznicama i 30% je investiranje u čisto zlato. Ovakav odnos predstavlja dobar balans između rizika i prinosa i može pomoći u zaštiti od inflacije.

 

Ukoliko ste odlučili da uložite u investiciono zlato kompanija Insignitus GOLD može vam u tome pomoći.

 

 

 

Ocenite post
Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu