Kako će se kretati cena zlata u 2024. godini?

Cena zlata u 2024.

Cena zlata u 2024. godini u velikoj meri odrediće ulaganje u ovaj plemeniti metal.

Da li će cena zlata ponovo preći nivo od 2.000 dolara za uncu u 2024. godini? Pitanje koje postavljaju ne samo investitori, već i stručnjaci. Ono je posebno podstaknuto činjenicom da je nakon skoka vrednosti preko 2.000 dolara uvek sledio strmi pad, što je rezultiralo dubokom korekcijom.

Potražnja za zlatom je porasla 2020. Usled Covid-19 pandemije investitori su požurili da ulože u investiciono zlato kao sigurno utočište za očuvanje bogatstva. Cene zlata su po prvi put u istoriji dostigle nivo od 2.000 dolara. Nakon dostizanja rekordne vrednosti od 2.075 dolara, usledilo je duboko povlačenje kada je metal pao na najniže vrednosti od oko 1.676 dolara po unci.

Novi porast od preko 2.000 dolara dogodio se u martu 2022. Cena zlata iznosila je 2.049 dolara za uncu. Međutim, u novembru došlo je do novog pada, te je ovaj plemenitog metala vredeo 1.630 dolara.

Duboko povlačenje je praćeno još jednim snažnim pritiskom na gore, što je rezultiralo da je zlato dostiglo maksimum od 2.046 dolara u aprilu 2023. U skladu sa prethodnim godinama opravdano se postavlja pitanje da li će se ponovo dogoditi drastičan pad i kako će se kretati cena zlata u 2024. godini.

Zlato je jedinstvena imovina koja je ključna za globalnu ekonomiju. Shodno tome, na njegovu cenu utiču različiti faktori koje stratezi i analitičari uzimaju u obzir kada daju prognoze cena.

Monetarne politike centralnih banaka

Jedan od faktora koji će omogućiti ponovni rast cene zlata preko 2.000 dolara po unci jeste ublažavanje monetarne politike od strane centralnih banaka.

Federalne rezerve SAD usporavaju povećanje kamatnih stopa. To bi moglo da otvori put za smanjenje kamata u 2024. Samim tim da dovede do velikog povećanja cena zlata u 2024, jer su kamate i zlato u negativnoj korelaciji.

Očekuje se da će u 2024. godini i Evropska centralna banka i Banka Engleske usporavati povećanje kamatnih stopa. Svako usporavanje monetarnog pooštravanja trebalo bi da favorizuje sredstva koja ne donose prinos, poput zlata.

Cena zlata u 2024.

Prema Georgette Boeleu, višem strategu za plemenite metale, ublažavanje monetarne politike od strane FED-a, ECB-a i BoE odraziće se pozitivno na cene zlata u narednoj godini. Takođe, očekuje se njihov rast kako se razlika u kursu između dolara, evra i funte sužava.

Značajna holandska banka ABN AMRO predviđa da će cene zlata u proseku biti 2.000 dolara i više u 2024. Dok je ANZ, australijska multinacionalna kompanija za bankarske i finansijske usluge, mišljenja da će zlato preći vrednost od 2.200 dolara po unci.

Sa druge strane, analitičari Svetske banke očekuju da će cena zlata u 2024. porasti, ali i da će do kraja godine pasti na oko 1.750 dolara.

Inflatorna očekivanja

Inflacija utiče na realne kamatne stope i na potražnju za zlatom kao najboljim načinom zaštite od nje.

Inflatorni pritisci iz 2022. godine, preneti su i u 2023. Razlog za to jesu pokušaji oporavka ekonomije nakon pandemije. Kao posledice ponovnog otvaranja privreda javila se neravnoteža između ponude i potražnje i više cene sirovina.

Imajući ovo u vidu, možemo da zaključimo da će tokom 2024. godine inflatorni pritisci ili ublažiti ili nastaviti da rastu. Zavisno od trajanja ovih pritisaka, sprovedene fiskalne i monetarne politike i inflatornih očekivanja ljudi formiraće se i cena zlata.

Konkretno, ako se inflacija percipira kao prolazna ili održiva, što rezultira porastom ili padom realnih kamatnih stopa, ona bi na odgovarajući način mogla da podigne ili snizi cene zlata.

Globalni politički rizici

Na mogućnosti za ulaganje u zlato utiču i geopolitičke promene.

Invazija na Ukrajinu 2022. bila je ključni pokretač cene zlata. Ostaje kao potencijalni pokretač cene zlata i u 2024. Nemiri između Izraela i Palestine dodatno potkrepljuju ovaj stav.

Ne treba zaboraviti ni pitanje Kine. Uprkos sastancima visokih zvaničnika trgovinski rat se nastavlja. Kina je nedavno objavila da ograničava izvoz materijala od vitalnog značaja za proizvodnju čipova. Kao potencijalna pretnja ostaje i kineski spor oko Tajvana, iako su SAD nedavno ublažile svoje komentare o odbrani nezavisnosti Tajvana.

BRIKS, takođe, radi na udaljavanju od dolara. Čak je potvrdio želju da pokrene novu valutu zaštićenu zlatom. Ako se to dogodi, imaće duboke implikacije na zlato u narednoj godini, kako zbog njegove normalne denominacije u dolarima, tako i zbog povećane potražnje.

Cena zlata u 2024.

Ukoliko ste odlučili da kupite zlato Insignitus GOLD ima bogatu ponudu zlatnih poluga i zlatnih kovanica. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za sve savete vezane za ulaganje u ovaj plemeniti metal.

5/5 - (1 vote)
Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu