Kako bezbedno investirati u zlato?

Kako bezbedno investirati u zlato

Kako bezbedno investirati u zlato? Pitanje koje postavljaju investitori širom sveta.

Zlato zauzima nezamenjivo mesto u finansijskom svetu. Kao neprocenjiva imovina sa suštinskom vrednošću ono je izdržalo ekonomske fluktuacije i globalne krize. Samim tim pruža sigurno utočište od nepredvidivih uslova na tržištu. Takođe, odličan je način za diversifikaciju portfolija i zaštitu investicija od gubitaka zbog rizičnije imovine.

Međutim, pre nego što započnu kupovinu zlata investitori treba da znaju njegove karakteristike, prednosti, kao i odgovarajuće strategije ulaganja. Imajući ovo u vidu Insignitus GOLD vam otkriva kako bezbedno investirati u zlato.

Razumevanje zlata kao investicije

Da biste znali kako bezbedno investirati u zlato morate najpre razumeti zašto čini tako važnu komponentu investicionog portfolija.

Kako bezbedno investirati u zlato

Istorijski gledano zlato je sačuvalo bogatstvo tokom vremena. Dok njegova vrednosti leži u ograničenoj ponudi, globalnom prihvatanju i otpornosti na inflaciju i ekonomsku nestabilnost, što nije slučaj sa fiat valutom.

Inverzni odnos prema berzi čini ga odličnim alatom za zaštitu od inflacije. Naime, kada tržište akcija trpi dramatične padove, cena zlata rasta. Na taj način štiti investitore od značajnih finansijskih gubitaka.

Zlato je međunarodno prihvaćena roba. Kao takvo ima visok stepen likvidnosti, te se može brzo pretvoriti u gotovinu. Ujedno, ostaje relativno izolovano od fluktuacije valute, čija vrednost opada zbog ekonomskih ili političkih previranja.

Zahvaljujući ovim karakteristikama zlato se smatra efikasnim sredstvom za diversifikaciju, ublažavajući rizike koje dolaze ulaganjem u drugu imovinu.

Istraživanje tržišta zlata

Praćenje trendova na tržištu zlata je ključno. Prošli učinak nudi uvid u potencijalne buduće performanse. Ipak, ne može sa sigurnošću garantovati buduće povrate. Zbog toga je važno da obratite pažnju na faktore koji utiču na kretanje cene zlata.

Osim praćenja stope inflacije, neophodno je da pratite i kretanje kamatnih stopa. Usporavanje kamatnih stopa uticaće na pad vrednosti dolara. To vodi ka porastu vrednosti zlata.

Obavezno pazite i na globalne događaje. Geopolitička i ekonomska situacija u svetu može imati dramatičan efekat na cene zlata. Najbolji dokaz za to jeste početak invazije Rusije na Ukrajinu, koji je doveo do porasta cene zlata. Praćenje globalnih dešavanja omogućiće vam da efikasnije predvidite varijacije cena.

Kako bezbedno investirati u zlato? Izgradite uravnotežen portfolio

Dobro diverzifikovan portfolio ima bitnu ulogu za bezbedno upravljanje ulaganjem. To podrazumeva, pre svega, izbegavanje oslanjanja isključivo na jednu vrstu imovine. Čak ni samo ulaganje u zlato nije preporučljivo. Zato diverzifikujte svoj portfolio uključivanjem drugih klasa imovine, kao što su akcije, obveznice, investicije u nekretnine i gotovinski ekvivalenti.

Pravilno alociranje je još jedna komponenta za dobru diverzifikaciju. Finansijski savetnici generalno predlažu da se 10 do 20% portfolija dodeli investicijama u zlato.

Da biste imali efikasno ulaganje rebalansirajte svoj portfolio na stalnoj osnovi nakon određenog perioda. Time ćete obezbediti prihvatljivu ravnotežu između rizika i prinosa.

Zlato kao dugoročna investicija

Zlato treba posmatrati kao investiciju koja bi trebalo da traje dugoročno, a ne sredstvo za brzo bogaćenje.

Kako bezbedno investirati u zlato

S obzirom da cena zlata beleži kratkoročne fluktuacije, mnogi investitori često su zabrinuti, te donose ishitrene odluke. Stručnjaci savetuju da budete strpljivi, jer dugoročno gledano ovaj plameneti metal pokazuje rastući trend vrednosti.

Ukoliko ste odlučili da investirate u zlato veliki izbor zlatnih poluga i zlatnih kovanica možete pronaći u kompaniji Insignitus GOLD.

 

5/5 - (1 vote)
Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu