Manipulacija cene zlata

Gde leži granica između manipulacije i intervencije? Danas se interveniše vrlo često. Kada se na primer analizira švajcarski franak, on se  više od godinu dana održava  veštački sa kursem od preko 1,20 prema Euru. Ova intervencija (manipulacija) švajcarske Centralne banke je svima poznata. I japanska Centralna banka je poslednjih godina sprovela u više navrata intervencije na kursu Yena (manipulacije). Uz pomoć OPEC-proizvodnih kvota i  liberalizacije strateških rezervi interveniše se  (manupuliše) i cenom nafte. Kod cena hrane dešavaju se putem subvencije. Suviše snažno povećanje cene zlata bi signaliziralo opadanje poverenja u finasijskom i valutnom sistemu, otuda je verovatnije, da se i sa cenom zlata dese intervencije. Međutim osnovni trend zlata ide jasno na gore.

Prema jednom minhenskom finanasijskom ekspertu po imenu Dimitri Speck može se pretpostaviti, da se cena zlata odžava veštački. Zlato je indikator inflacije i panike. Po Specku Centralne banke ispunjavaju zadatke svoje  monetrane poltike i pokušavaju da manipulacijom zadrže cenu zlata nisko.

Dimitri Speck kaže u jednom intervijuu: „ Na tržištu zlata  ima u više navrata šokantnih pucanja kursa  u kratkom  vremenu bez povoda i jakih kretanja na drugim tržištima. Ja nazivam ova kretanja cene „dnevne anomalije“. Njih možemo od 5. avgusta 1993. godine statistički dokazati. Najčešći trenutak za intervencije je popodnevni fixing u Londonu, u 10 h po New York vremenu. U tom vremenu cena zlata pada  upadljivo jako pod pritisak. […] Najpre nameću internacionalne centralne banke prodaju fizičkog zlata, da bi pritisli cenu. Kasnije su centralne banke prelazile dodatno, na pozajmice zlata takozvanim „Bullion Banks“, dakle specijalizovanim poslovnim bankama. U međuvremenu se sprovode cenovne intervencije uglavnom na izvedenim tržištima primenom derivata.“

Kao što je u ilustraciji očigledno ima značajnih skokova kursa uvek u trenutku  Fixing cene zlata u 10 h po New York vremenu.

Izvor: Gasser, Michael Karl: Gold – der König der Geldanlage? Physisches Gold als Anlageform der modernen Zeit, Hamburg, Diplomica Verlag GmbH, 2013, ISBN: 978-3-8428-9501-0

 

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu