Ponuda i traznja

Ono  što se iskopa zlata godišnje nije dovoljno da pokrije  tražnju za fizičkim zlatom. Ponovna prerada starog zlata i prodaje centralnih banaka uspostavljaju trenutnu ravnotežu. U budućnosti se očekuje još veća neravnoteža između ponude i tražnje. Prodaje centralnih banaka su po prirodi stvari ograničene i vrh eksploatacije je već prekoračen.

U 2011. godini je ovako izgledala tražnja za zlatom. Industrija nakita je potraživala 1974. godine tone zlata. Kao novčići i pločice bilo je prerađeno 1505 tone zlata. Industrija je preradila još daljih 453 tone zlata. Ukupno je bilo potraživano 4574,3 tone zlata. Godišnji trend je rastući.

Iskopom je bilo pokriveno 2700 tona godišnje. 1600 tona zlata je dobijeno ponovnom preradom starog zlata. Ostatak se pokriva prodajom centralnih banaka. Time naravno nastaje pritisak na strani potraživanja i cena zlata mora dalje neminovno da raste.

Sledeća ilustracija prikazuje zlatne rezerve centralnih banaka. Zbog stalnih prodaja poslednjih decenija,  stanje zlata u centralnim bankama konstantno opada.

Sledeća ilustracija prikazuje zlatne rezerve pojedinih zemalja.

Izvor: Gasser, Michael Karl: Gold – der König der Geldanlage? Physisches Gold als Anlageform der modernen Zeit, Hamburg, Diplomica Verlag GmbH, 2013, ISBN: 978-3-8428-9501-0

 

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu